Om Jaana Heinola
Om Natural Horsemanship


Sommarläger
Personal training
Cuttingkurs
Instruktörsutbildningar
Lämna din häst för utb.
Schema

Besök även:

Tillbaka

Natural Horsemanship, vad är det för något…? Ledarskap, eller…?

Tillbaka till fler artiklar

Många undrar vad Natural Horsemanship egentligen är? Det finns inget enkelt svar på den frågan eftersom det handlar om en filosofi, ett förhållningssätt, en förståelse av hur en kommunikation uppnås på ett naturligt sätt. Jag tänkte dela med mig av mina funderingar kring en viktig faktor i hästens värld, nämligen ledarskap.

Hästarnas liv handlar om att födas, äta, undvika rovdjur och producera nya individer. Att vara bytesdjur i vilt tillstånd handlar om att vara på alerten hela tiden och att överleva. Det är viktigt att flocken har en klok och erfaren ledare så att det finns en trygghet bland flockmedlemmarna. Alla individer vet sin uppgift och därmed finns det harmoni i tillvaron. En stark ledare är den individen som bevisar sig vara smartast och den som är mentalt starkast. Fysisk styrka är mindre viktig. Det finns flockar där en shetlandsponny har ledarskap över stora hästar. Shettisen är inte den som vinner fysiskt, men mentalt är den stark. Därmed kan vi konstatera att det behövs inget fysiskt våld för att få hästarna att samarbeta med oss.

Hästen har varit tamdjur relativt länge, men vi har inte kunnat avla bort dess instinkter. Moder natur programmerar varje ny individ med en knippe instinkter som är livsviktiga för ett flyktdjur i friheten. Flyktinstinkten är den som vållar mest problem och orsakar de flesta olyckor för oss människor. För att kunna bli ledare till ett reaktivt och instinktivt djur bör vi kunna utveckla oss själva och våra ledaregenskaper så att hästen känner sig trygg med oss och och accepterar oss som ledare. Ledarskap måste alltid förtjänas.

Med tanke på oddsen i fysiska egenskaper mellan häst och människa så är det tur att ledaren inte behöver vara fysiskt starkast. Mental styrka kan vi öva på varje dag då vi umgås med våra hästar och får ner erfarenhet alltefter. Det krävs flera viktiga egenskaper till att vara en bra ledare. En av dem är att kunna tänka lateralt. Det betyder enkelt förklarat att man kan tänka i nuet, och vara medveten om och alert på det som händer runt omkring en, kunna bedöma situationen i sin helhet och anpassa sig efter situationen, vara flexibel. Hästens existens har i årtusenden varit beroende av att vara medveten om allting som händer i omgivningen. Att snabbt reagera på faror och fly och därmed överleva.

Människorna brukar ofta leva allt annat än i nuet. Medan man rider så tänker man på vad man ska ha till middag om några timmar, eller det som hände på jobbet tidigare den dagen. Eftersom hästen känner på sig att vi inte är medvetna om omgivningen känner den sig ensam i situationen. Människan befinner sig där fysiskt, men mentalt finns hon inte där. Detta leder ofta till en nervös häst som känner sig osäker utan en ledare. Flockbundenheten till artfränder förstärks. I hästens värld är vi inte värdiga ledare. Vi påverkar hästen så att den taktar och har bråttom hem till sin flock och är nöjd först när den får kontakt med sina ”kompisar”.

En ledare ska också kunna vara konsekvent men ändå flexibel och anpassa sig efter situationen. Om hästen plötsligt under en ridtur vägrar att gå över ett dike ska man kunna fråga den varför den vägrar istället för att bara förutsätta att den ”dummar sig”. En häst är aldrig dum, det finns alltid en anledning till dess beteende. Det kanske finns ett underminerat område i kanten som hästen känner på sig. Den kan också genom gamla erfarenheter ha lärt sig att komma undan, genom att till exempel frysa fast eller börja skjuta rygg vilket resulterar att ryttaren ger upp försöken och hästen får sin vilja igenom. Hästen har då "tränat" människan att ge efter (ge upp) när hästen beteer sig på ett sätt. Detta sätt är oönskat för oss, men det är vi som har lärt hästen att det lönar sig för den. Beroende på situationen ska man som bra ledare kunna snabbt bedöma situationen för att bestämma om man ska behöva fostra hästen (jobba metodiskt bort hästens oönskade beteende så att den inte längre är lönande för den) eller lyssna till hästens varningar och hitta en annan väg.

Om du inte kan kontrollera dina känslor, emotioner och attityder så är du inte heller en bra ledartyp. I hästens värld finns det bara just nu. Om en häst gör något du inte gillar så ska du snabbt fostra hästen till ett annat beteende, du är skyldig hästen att lära dig hur du ska göra, och du får inte vara långsint. Att vara förbannad på hästen i flera minuter, eller till och med flera timmar efter någon obehaglig situation där hästen kanske har vägrat att hoppa över ett hinder och sabbat dina vinstchanser är mycket destruktivt beteende som snabbt resulterar i en asocial häst (läs gärna min artikel om "Socialisering och Internalisering"). Hästen som lever här och nu har ingen förståelse varför du bär på dig ett mörkt moln, den känner enbart obehag att vara med dig och vill då inte vara med dig. Flockbundenheten till artfränder förstärks igen. Vi påverkar hästen så att den kanske får ett antal oönskade beteenden för oss, blir nervös och osäker i sällskap med oss och lugnar sig först när den kommer till sin flock igen.

Hästens existens har också i årtusenden varit beroende av att överlista rovdjur. Något att tänka på eftersom vi människor representerar just rovdjur. Eftersom vi har rovdjursbeteende och -utseende så har vi en hel del att arbeta med i oss själva, ändra vårt eget beteende genom att förstå oss själva men att förstå hästens beteende är viktigt. Vi ska ju ändå kräva en hel del anpassning från hästen. Eftersom hästen är oerhört snabb på att lista ut oss människor och få oss att ge efter för deras vilja så behöver vi veta hur vi ska bete oss för att få hästen att kommunicera med oss istället för att undvika oss och försöka att jobba mot oss.

En häst lär sig genom eftergifter och korta pauser. När du slutar öva tryck på den och låter den vara i fred och tänka en liten stund så vet den att den har gjort det du har begärt. Hästen kopplar en signal till en handling och börjar sträva efter den. Det är viktigt att förstå att behag motiverar hästen. Ett tryck skapar obehag, eftergiften ger behag. Hästen upplever behag omedelbart när du bekräftar den med eftergift och den vill uppleva den känslan igen när du nästa gång övar tryck på den. Hästen söker vägar som leder till behagkänslan och försöker göra det som leder till eftergift. Enkelst förklarat: Vill du att den ska flytta sig för skänkeln så övar du tryck med din fot och tar bort trycket när hästen hittar den rätta vägen. Det är dock viktigt att inte fastna i tänkandet obehag-behag för länge, eftersom ett socialt system somvi bygger upp tillsammans med hästen är myckt komplext och kräver en hel del förståelse om hur detta system fungerar naturligt, utan mutor och bestraffning.

Varför lär sig hästen negativa saker (alltså ett för oss oönskat beteende) så lätt? Återigen ska man ha i tankarna att hästen är ett flyktdjur som överlistar lätt ett rovdjur genom att tänka lateralt. Om hästen till exempel backar när den är osäker på vad du vill och du blir osäker vad du ska göra i det läget och tar bort trycket så får hästen en felaktig bekräftelse. Den hittar ju behag genom att backa, trycket försvinner. Nästa gång du övar samma tryck så backar den eftersom den fick eftergift förra gången. Du bekräftar hästens beteende att backa även fast det är oönskat. Du lär hästen - kanske omedvetet - något som du inte vill att den ska göra. Hästen kommer också snabbt underfund med att i situationer där du blir osäker kan den utnyttja backandet för att få en eftergift från dig. Detta kommer hästen att prova vid tillfällen och upptäcker snabbt din ”svaghet”. En ond cirkel är ett faktum.

En flyktig häst kan också genom människornas beteende och attityder verkligen "utnyttja" sin flyktighet för att komma undan kraven. Människor tassar runt hästen och lindar den i bomull för att den inte ska bli rädd. Hästen behöver inte utföra vissa saker enbart för att ”den blir så rädd”. Den blir helt enkelt bekräftad för sitt flyktbeteende. Så fort det blir en jobbig situation för hästen utnyttjar den rädslan och blir genast bekräftad för det och ryttaren slutar kräva mer. Toleransnivån blir lägre och lägre och snart är hästen oridbar. Det har uppstått kommunikationsproblem och vi har förstärkt ett oönskat beteende.

Att föstår och tillämpa de sociala funktioner med hästen bidrar till en samarbetsvillig häst och senare även en alert, lyhörd, följsam och hörsam häst. En häst är programmerad till att följa och behaga sin ledare. Den känner sig trygg med en stark och medveten ledare. Hörsamhet är något ännu mer än följsamhet, något som hästen underordnar sig till, vilket är enbart en positiv sak. Har man skapat ett för ögat osynligt band så att hästen frivilligt följer en så har man skapat ett ”mentalt grimskaft” som är starkare än något fysiskt grimskaft någonsin. Det blir en naturlig sak för hästen att följa ledaren och inga grimskaft behövs. Jag vill här poängtera att med "att följa" menar jag inte att hästen går bakom sin ledare och följer rent den vart den är går. Som ledare kan du även skicka hästen framför dig, eller gå bredvid. När du börjar använda dig av att skicka hästen före dig, det är så det sanna ledarskapet testas. Hörsamhet är ett samarbete där båda parter hela tiden utvecklas i en relation. Samma gäller i ridningen, den mentala kontakten ersätter bettet och tyglarna. Hästen vill vara med människan och blir lugn, flockbundenheten försvinner och hästen blir mentalt eftergiven. Då kan man också förstå att sådana problem som till exempel att hästen skenar okontrollerat försvinner helt eftersom hästen av egen vilja väljer att vara med människan och litar på henne i alla lägen. Flykten dämpas och relationen blir säker.

En stark ledare hjälper individer i en flock och guidar dom som är osäkra. Men ingen individ får ”maska”, alla ska ta ansvaret för den uppgiften de har i flocken. I en flock fostras individerna socialt varje dag, ledaren testas också ibland. Därmed är det väldigt viktigt att hålla hästarna i en flock, speciellt unghästar för att de ska få det rätta beteendet. Det bör alltid finnas hästar i alla åldrar i en flock. En flock med enbart unghästar är som dagis utan fröken. Hästarna har ett socialt behov och behöver få den sociala kontakten med sina artfränder för att sedan vara lättare att handskas av oss människor.

Ledarskap är ingenting vi får på papper när vi köper en häst, det måste förtjänas. Det ligger i flockmedlemmarnas intresse att ledaren är mentalt stark varje dag, hela tiden, här och nu. Om hästen testar dig någon gång då och då så gäller det för dig att bevisa din mentala styrka varje gång. Behåll lugnet men var bestämd, hästen är inte ute efter dig så ta det inte personligt. Hästen gör bara det som den anser vara det viktigaste med tanke på överlevnad och har all rätt för att göra det.

Med hjälp av Natural Horsemanship kan du öka din förståelse för hur ditt eget beteende påverkar hästen så att du vid behov kan styra dina emotioner i rätt riktning och även ändra ditt beteende så att hästen förstår dig lite bättre. Du lär dig också förstå hästen, hur den tänker och varför den reagerar och beter sig som den gör. Kom ihåg, hästen har inte valt oss och detta liv som den måste anpassa sig till, därför är det människans skyldighet gentemot hästen att skapa en så bra miljö och underlag för förståelse som möjligt för den!

Kommunikationen blir enkel och harmonin uppstår.

Jaana Heinola, NH-instruktör