Vem är jag
Om Natural Horsemanship


Sommarläger
Personlig träning/kortare kurser
Boskapskurs, cutting
Instruktörsutbildningar
Lämna din häst för utb.
Schema
Priser för kurser/lektioner
Anmälningsinfo

Besök även:

Tillbaka


Om instruktörsutbildningstrappan i Natural Horsemanship


Jag har utvecklat en utbildningstrappa för dig som är intresserad av att fördjupa dig i Natural Horsemanship. Här kommer en kort sammanfattning om mina utbildningar.

Observera att du kan gå utbildningen för att börja hjälpa andra som vill ha hjälp med sin häst och utveckla sina ledarskapsegenskaper, eller om du inte har någon tanke på att jobba som instruktör så kan du gå utbildningen för din egen skull, för att få en djupare förståelse för vad NH innebär.

Min målsättning med mina utbildningar är att hjälpa dig att utveckla din medvetenhet, kreativitet och intuition så att du får en helhetsbild av Horsemanship, både i teorin och i praktiken, för att du sedan så småningom kan föra vidare de kunskaper till dina egna elever på ett strukturerat och metodiskt sätt.

Utbildningen är mycket intensiv och väldigt rolig och leder till utveckling av alla parter genom upplevelsebaserad inlärning.

På instruktörsutbildning del 1 går vi igenom 3 nivåer på min utbildningstrappa. Nivå 1 är en grundnivå, med de mest elementära kunskaper, som du kommer att använda dig mest av när du är ute och håller din första kurs för ”nybörjare”, ska lasta en häst eller hjälper någon privatelev med att komma över ledarskapsproblem. Nivå 1 innehåller enbart markkommunikation och all fortsatt utbildning grundar sig på denna solida grundnivå.

Första delen i min utbildningstrappa genomförs i 15 utbildningsdagar med 2 vilodagar under kursen, kurslängd med vilodagar totalt 17 dagar. 2013 genomförs utbildningen i 2 delar, en i augusti och en i oktober. Efter första delen åker du hem och smälter det du har lärt dig, och sedan efter ett par månader kommer du tillbaka och vi fortsätter med utbildningen.

Under utbildningen går vi igenom de elementära byggstenarna till ett helhetstänkande. Med hjälp av de inlämnade utbildningshästarna som är i varierande åldrar och har en varierande uppfattning/erfarenhet av människan övar vi på den praktiska delen, både i markkommunikation i grimma och 4-meterslina, grunderna i kommunikation i frihet (i rundcorral) samt uppsuttet. Om du har med dig din egen häst övar vi även med den, förutsatt att du vill det. Annars får du ”ensamrätten” till din häst.

Materialet och den kunskap du får i del 1 kommer att räcka långt när du ska hålla dina egna kurser, så du kan även hålla flera fortsättnings- och fördjupningskurser med hjälp av dessa kunskaper.

Efter den genomgångna instruktörsutbildning del 1 har du sedan möjlighet till att fördjupa dina kunskaper ytterligare genom att delta i flera delar av utbildningen, antingen senare samma år eller under de kommande åren.

Du kan alltså välja att gå fler steg av min utbildning, och i din egen takt. Du kan också när som helst efter en genomgången del av utbildningen själv besluta om du vill fortsätta till nästa del eller inte.

Nivårerna 2 och framåt blir en utveckling av nivå 1, där vi fördjupar oss i kunskaperna från nivå 1 med mer avancerade utmaningar. Dessa nivåer innehåller även en hel del uppsuttna ledarskapsövningar.

Under dem intensiva utbildningsdagar kommer vi att gå igenom det som jag anser vara viktigt för din egen utveckling. Jag är övertygad om att den sanna kommunikationen kan bäst nås genom förståelsen av sig själv och denna förståelse leder till att man lättare kan förstå en annan individ av sin egen art, samt en annan art, t ex hästen.

Vi kommer att diskutera hur man kan nå medvetenheten genom psykologi, beteendevetskap, förståelse i kommunikationens grunder i ett socialt system, intern och extern kontroll och vad som skiljer en kommunikation som strävar efter en inre motivation genom socialisering/hörsamhet/eftergifter från en som bygger på en extern lydnad genom bestraffning/mutor.

Vi fördjupar oss i förståelsen av socialisering och internalisering av individer av egen art och av annan art, mental eftergift, kroppskännedom, yoga, Qi Gong, språkets betydelse i förståelsen, hur man bygger en helhet och djupare förståelse, associationer, visualisering, energier, fokus, kroppsspråk, pedagogik, kunskap/kompetens, hjärnans och minnets funktioner, instinkter, drifter, intuition, kreativitet, sublima signaler, våld och tvång, attitydernas betydelse, känslor och kontroll av dessa, andning... ja, listan görs allt längre ju mer vi vill veta och framförallt ju mer vi vet!

Vi fördjupar oss i ämnena alltefter det praktiska arbetet med hästarna och dig själv fortskrider. Den teoretiska kunskapen varvar vi mycket med det praktiska, så ingen dag går utan att vi "jobbar" med hästar och med oss själva. Schemat går inte att fastställa exakt, vi är flexibla och anpassar oss till varje individ, både vad det gäller hästar och oss själva.

Under den första utbildningen, del 1, ska du även få en möjlighet till att genomföra en egen liten övningsclinic där du får en egen elev (eller flera elever) att instruera. Clinicen är i första hand till de hästägare som har lämnat sin häst till utbildningen. I mån av plats tar vi in även utomstående ekipage.

Du kommer också att få ett personligt utvecklingssamtal, ett utbildningsintyg och ett papper på kursinnehållet på avslutningsdagen.

Hälsningar
/Jaana Elina Heinola, NH-instruktör

Tillbaka för information om kursdatum etc.